Cơ sở Thực Phẩm Chay TÂM AN PHÚC luôn đặc tiêu chí Chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để phục vụ khách hàng. Ngoài ra TÂM AN PHÚC cũng muốn chia sẽ lợi nhuận kinh doanh để làm từ thiện. Một trong những chương trình TÂM AN PHÚC đã và đang thực hiện đó là TÂM AN PHÚC & CƠM CHAY YÊU THƯƠNG nấu cơm chay phát cho bệnh nhân nghèo. TÂM AN PHÚC đang tài trợ chính cho chương trình TÂM AN PHÚC – CƠM CHAY YÊU THƯƠNG phối hợp với CLB Lòng Lề Đường Đồng Nai do các bạn sinh viên các trường đại học ở TP. HCM và Đồng Nai thực hiện. Dù mới thực hiện tại Đồng Nai nhưng đến nay CƠM CHAY YÊU THƯƠNG do Cơ sở TÂM AN PHÚC tài trợ đã thực hiện được 2 lần với hơn 600 phần cơm chay phát cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai.

Một số hình ảnh về hoạt đồng của TÂM AN PHÚC – CƠM CHAY YÊU THƯƠNG!